Personaliotsing

Viime läbi avalikke konkursse ja sihtotsinguid ühildades neid andmepanga- ja kontaktivõrgustikel põhinevate otsingumeetoditega, nõustame ka otsingute erinevate etappide läbiviimisel. Suurte kogemustega personaliotsingu- ja hindamiskonsultantidena oleme asjatundlikud leidma just teie organisatsiooni kompetentseid, firmakultuuri ning elutsüklisse sobivaid juhte ja spetsialiste.


  • Loome tulemuslikuks otsinguks pildi teie ärist ning vajadustest
  • Valime koos teiega sobivaima personaliotsingu lahenduse
  • Hindame kandidaatide kompetentse, et saaksite neid võrrelda ning teha parima valiku
  • Oleme otsinguaega plaanides ning kasutades realistlikud ning võimalikult kiired

Kasutame personaliotsingu lahendusena avalikku otsingut, sihtotsingut, konsultantide kontaktivõrgustikke, andmebaase, internetikanaleid, kombineerime erinevaid meetodeid ning kanaleid, toetame organisatsioone vajadusel otsingute erinevate osade läbiviimisel (intervjuud, eelvalik jmt).

Ariko Reservil on kontorid Tallinnas ja Tartus. Koostööpartnerite ja rahvusvaheliste andmebaaside abil teostame otsinguid Lätis ja Leedus, Soomes ja ka teistes Euroopa riikides.

Iga personaliotsingu eel tutvume kliendi äri, tema esindajate ning firmakultuuriga, uurime ametikoha eripärasid ning loome selle alusel pakkumise ning otsinguprofiili, milles on ühendatud ametikirjeldus ja kompetentsimudel. Seejärel valime otsingumeetodid, -kanalid ja hindamisvahendid. Kokkulepitud tingimustega lepingu sõlmimise järel viime läbi personaliotsingu.


Küsi pakkumist!