Personaliotsingu konkursid

Edu ei seisne ainult õiges sihis, vaid inimestes, kellega sinna liigud.

Motiveeritud kandidaatide värbamiseks loome koostöös kliendiga otsinguprofiili ja turule vastava väärtuspakkumise, valime sobivad otsingumeetodid- avaliku konkursi tööportaalides, värbamiskampaania sotsmeedias, vajadusel ka pabermeedias, andmebaasiotsingu või kombineerime neid parimateks tulemusteks.  Esitleme teie organisatsiooni ja täidetavat ametikohta teie tööandjabrändingu kohaselt. Kohtumistele jõuavad kandidaadid, kes on läbinud põhjaliku tööintervjuu ja hindamise ning kellede väärtused, oskused ja kogemused sobivad organisatsioonile kõige paremini.

Personaliotsing

Personaliotsing

Meie konsultandid on professionaalid tööintervjuude ning sertifitseeritud psühholoogiliste testimiste läbiviijad. Anname teile otsinguprofiilile vastavate kandidaatide CV-d, palga- ja hüvitiste ootused, samuti asjakohast teavet kandidaatidega peetud tööintervjuude ja psühholoogiliste testide tulemuste kohta.

Partnerlus

mõistes teie äri ja konteksti leiame sobivad talendid

Kiirus & efektiivsus

täidame positsioonid viivituseta

Ekspertsus

hindamise asjatundjatena leiame parimad

Personaliotsingute edule panevad aluse meie teadmised erinevatest organisatsioonikultuuridest, ärimudelitest, tööandjabrändingust ja töö- ning palgaturul toimuvast.

Hoiame värbamisagentuuris ennast kursis uusima infoga värbamisest, personalivalikust, sihtotsingust, majandusest laiemalt nii Eestis kui maailmas. Valime just teie organisatsiooni meeskonnaprofiiliga sobivate väärtuste ja oskustega inimesi. Hindame kõrgelt head koostööd ja usaldust kliendiga.

Väärtustame personaliotsingul pikaajalist head koostööd ja usaldust, kuid iga suhe saab alguse esimesest otsingust.

Meie konsultandid