Edu loob hea juht hoolikalt valitud meeskonna kaudu. Kas Teie meeskond töötab laitmatult või oleks vaja muutusi, uusi kompetentse lisada või ülesandeid ümber jagada?

Võtke ühendust, arutame ning leiame lahenduse.

5 head põhjust miks peaks konsultandil laskma hinnata tulevasi töötajaid ja sisemisel karjääriredelil liikujaid:

1) Leiate hinnatava inimese vastavuse töökohale- ala- või ülekvalifitseeritud töötaja on aldis kiiresti uuele, talle sobivamale töökohale liikuma
2) Leiate koolitamist ja toetamist vajavad kompetentsid
3) Leiate sidususe määra organisatsioonikultuuriga
4) Saate eksperthinnangu kandidaadi kiiremaks adapteerimiseks tööülesannetesse ja kollektiivi
5) Säästate enda ja kandidaadi aega

Võta palun minuga ühendust!

Miks inimesed töökohta vahetavad?

Tippspetsialistid ei vaheta töökohta ainult palga pärast.

Võtke ühendust, räägin lähemalt.

5 asja millest sõltub personaliotsingu tulemus.

Edukaks otsinguks on vaja
1) Üle vaadata ametijuhend ja ametiprofiil- millised kogemused, oskused ja isikuomadused on olulised ametikohal edukaks toimetulekuks
2) Luua otsinguprofiil
3) Valida sobivad otsingukanalid ja sihtotsingu puhul sihtgrupp
4) Hinnata kandidaate oluliste kriteeriumide suhtes, mille põhjal kandidaate omavahel võrrelda ning teha võimalikult objektiivne valik
5) Kaasata otsingu algusest peale inimesed, kes osalevad lõppvaliku tegemisel

Võtke ühendust, tutvustan meeleldi meie personaliotsingu ja hindamise võimalusi!

Kas Tartus ja Tartumaalt on võimalik sobivat töötajat leida?

Sobivad töötajad ei pruugi elada praegu Teie ettevõtte läheduses, kuid kokkulepetele jõudes võite nad sinna meelitada. Olen kogenud just selliseid edulugusid.

Võtke ühendust ja arutame võimalusi!

Leiame läbimõeldud otsinguga teile juhid ja võtmeisikud. Meil on kogemused ja vahendid, et hinnata kompetentse, võimeid ning olulisi isikuomadusi. Meie juures kohtuvad edukad ettevõtted talentidega.

Vaata
kuidas meie
seda teeme

Tutvustus

Konsultandid

Meie konsultandid on professionaalsed ja pikaajaliste töökogemustega psühholoogilise diagnostika ja inimressurssidealase konsultatsiooni alal.

Igor Päss

Konsultant

Pille Päss

Projektijuht

Reet Kaarelson

Konsultant

Inga Pillet

Konsultant

Helle Kala

Raamatupidaja

Partnerid