Everything DiSC® on laiade võimalustega arendusvahend, mis mõõdab inimese isiklikke käitumiseelistusi ja tendentse DiSC® profiili alusel. DiSC® süsteem on hea inimeste ja meeskonnaliikmete ühendaja, väärushinnangute väljatooja, viies suhtlemise ühtsete mõistete ja süsteemi kaudu sujuvamaks, tulemustele suunatuks, vähendades konflikte ja tõhustades suhteid ka väljapool oma meeskonda.

Sellel põhinev meeskonnatöö analüüs võimaldab selgitada iga meeskonnaliikme olulisust, tõhustada koostööd, leida paremaid viise teatud ülesannete täitmiseks, toetada tõhusate suhtlemisoskuste arengut.

DiSC analüüs

Ariko Reservi koolitajad on sertifiseeritud DiSC konsultandid ning kasutanud seda nii värbamisel kui arendustegevuse põhjana juba üle 20 aasta. Koolitusprogrammi jaoks on tarvis, et küsimustiku täidavad kõik osalejad, millele järgneb 1-2 päevane suhtlemisel põhinev ja mänguline koolitus.

Teadlikkus

kasuta oma tugevusi efektiivselt

Suhtlemisrõõm

ükski profiil ei ole teisest parem ega halvem

Elulisus

kasulik ka sõbrasuhetes

Meie konsultandid