Süsteemne lähenemine otsingule

Sihtotsing on konfidentsiaalne strateegilise tasandi tegevus, mille käigus selgitame välja kandidaadid, kes kõige paremini sobivad teie äritegevuse eesmärkide ja ettevõtte kultuuriga. Sihtotsing või „headhunding“ võimaldab üles leida ja aktiveerida ka kandidaadid, kes on tööturul passiivsed. Oleme kursis Eesti majanduselu ja edulugudega ning tunneme erinevate valdkondade liidreid ning juhtrühmi.

Sihtotsing

Kuidas meie seda teeme

Sihtotsingu protsessis läheneme sobivatele valdkondadele ja sealt edasi otsinguprofiilile vastavatele kandidaatidele süsteemselt. Selleks kaardistame võimalikud ettevõtted ning kandidaadid, võtame nendega ühendust, tutvustame ettevõtet, pakutavaid väljakutseid ja tingimusi ning motiveerime neid osalema. Esialgsed intervjuud võivad toimuda otsingu tellinud kliendi suhtes anonüümselt. Meie protsess võimaldab tuua kliendiga kohtuma talendid, kel on vajalikud juhtimis- ja erialakompetentsid, sobivad hoiakud ning visioon tulemuste saavutamiseks.

Strateegiline juhtimine: tasakaal inimeste ja eesmärkide vahel

Sihtotsinguga jõuame nende juhtideni, kelle strateegilise juhtimise kogemused loovad uuele tööandjale suurimat väärtust.

Kandidaatide hindamise käigus uurime peale seniste saavutuste, põhjalikult nende eelnevatest kogemustest õpitut ning juhiks kasvamise teekonda, eeskujusid, väärtushinnanguid ja suhtlemisoskusi. Testide kaudu hindame võimekusi, käitumistüüpe ja isiksuse omadusi. Otsingu jooksul viime ühe kandidaadiga läbi sageli mitu tööintervjuud, võttes aega nii kandidaadi kui tööandja kohanemiseks protsessi käigus saadava uue informatsiooniga.

Pühendumus

keskendume vaid sobivate talentide kaasamisele

Võrgustikud

toetume suhtevõrgustikele ja värskete andmetele

Eksperthinnang

hindame erapooletult, arvestades kliendi eripärasid

Meie põhjalik lähenemine aitab jõuda õigete talentideni ja äratada hea eeltööga ka passiivsete kandidaatide huvi. Sihtotsingu konsultandilt saate partnerlust ja tuge uue tippspetsialisti või tippjuhi lõpliku väljavalimiseni ning ka pärast töösuhte sõlmimist.

Meie konsultandid