Kandidaatide hindamine värbamisel koosneb tavaliselt kolmest osast: põhjalik fokusseeritud intervjuu, psühholoogiline testimine ja soovituste küsimine.

Ariko Reservis kasutame testimisel isiksuseküsimustikke, võimete teste ja ka situatsioonianalüüse, mis mõõdavad just neid omadusi, mis hindamisülesande täitmiseks olulised on.

Kandidaatide hindamine

Psühholoogiline testimine

Testimise tulemuseks on analüüs inimese hindamise eesmärgile olulistest isiksuse omadustest, võimetest, aga ka käitumismustritest, meeskonnatöö omadustest, juhtimiskompetentsidest ning nende avaldumisest võrreldes ametikohale vajalike nõuetega.

Eneseteadlikkus

motivatsioon parimast enesejuhtimisest

Meeskonnateadlikkus

kiireim tee koostööni

Sujuvad muutused

juhite optimaalselt ja kaasates

Teadlikkus iseenda tugevustest ja võimekustest on aluseks heale meeskonnatööle, strateegilisele inimeste juhtimisele, meeskonnaliikmete motiveerimisele ja kaasamisele ning seeläbi ettevõtte edule.

Meie konsultandid