Juhtkonna audit on ettevõtte eesmärkide täitmiseks vajalike juhtimispädevuste ja võimekuste hindamine ja analüüs. Auditi läbiviimise peamised põhjused on seotud ettevõtete ühinemiste või ostudega, organisatsiooniliste muutustega, uue strateegia rakendamisega või alati, kui on vaja kaardistada organisatsiooni juhtimisresursse.

Juhtrühma audit

Auditiga uurime mitte ainult üksikute juhtide sooritust, vaid hindame ka juhtkonna ja juhtrühma tõhusust osanike huvide teenimisel, heade suhete hoidmisel töötajatega ning organisatsiooni standardite järgmisel. Juhtkonna auditi käigus analüüsime juhtimist, võtmeisikute tööalaseid kompetentse ning pühendumust firma edu nimel.

Firmaomanikele

suurendage eduvõimalusi

Nõukogule

uurige organisatsiooni strateegilist juhtimist

Juhtkonnale

tagasi- ja edasiside teie sooritusele

Protsessi võib teostada kogu ettevõtte, selle osa, tütarettevõttes toimuva uurimiseks või ka firma ülevõtmise korral nii kodu- kui välismaal. Kas olete huvitatud rohkem teada saama sellest, kuidas teie firma juhtkond panustab osanike huvides, hoiab suhteid personaliga ja järgib seatud standardeid? Uurige lisa konsultandilt!

Meie konsultandid