Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Ariko Reserv OÜ, reg. nr 0219679.
Kontakt:
Tel 6115050
ar@arikoreserv.ee
Aadress: Raua 36, Tallinn 10120, Eesti

Ariko Reservi tegevus on suunatud ettevõtetele juhtide ja spetsialistide leidmisele erinevate otsingumeetodite abil, nende meeskonda integreerimisel ning arendamisel, pakkudes samal ajal valikut diagnostilisi teenuseid, sealhulgas juhtkonna auditit ja psühholoogilist testimist. Meie eesmärk on luua tugevad ja toimivad meeskonnad, mis suudavad saavutada strateegilisi eesmärke, tagades meeskonnaliikmete arengu ja järelkasvu.

1. Ariko Reservi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

1.1. Isikuandmed on mis tahes teave üheselt tuvastatud või tuvastatava elava üksikisiku kohta. Isikuandmed on ka erinevat laadi andmed, mis võivad kokku kogutult tuua kaasa konkreetse isiku üheselt tuvastamise.

1.2. Ariko Reserv OÜ töötleb teie isikuandmeid kliendilepingute täitmise ja teenuste parandamise eesmärgil, pakkudes ja läbi viies värbamis- ja talendijuhtimise tegevusi, hallatas suhteid teiega, tagades veebilehe funktsionaalsus (s.h. analüütika jaoks) ning täites meie seadusest tulenevaid kohustusi.

1.3. Saates Ariko Reservile oma isikuandmed (CV, ootused, sotsiaalmeedia profiili andmed, muud andmed) olete nõustunud nende eesmärgipärase kasutamisega (personalivaliku konkurssidel osalemine, koolitusel osalemine, hindamisteenus, muud osutatavad teenused, töölepinguseadus, raamatupidamisseadus).  Kogume vaid olulisi ja asjakohaseid andmeid vajalikul määral (m.h. juriidiliste kohustuste täitmiseks).

2. Isikuandmete töötlemise ulatus

2.1. Töötleme andmeid õigustatud huvi korral. See hõlmab andmeid, mille saadate Ariko Reservi poolt internetikeskkondades avaldatud töökuulutustele vastates (ligipääsu kohad: Ariko Reservi töötajate e-posti aadressid, tööportaalid, LinkedIn ja TeamDash), klientfirmade kontaktpersoonide isikuandmed, koolitustel osalejate andmed, eraisikuna Ariko Reservi teenuseid kasutavate inimeste andmeid ning kodulehe ja sotsiaalmeedia kontode analüütikast tulevaid andmeid.

2.2. Töötleme järgnevaid isikuandmeid:
Ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-maili aadress, telefoninumber, elupiirkond või aadress, avalike sotsiaalmeediakontode aadressid, ootused töökohale ja palgatingimustele, omandatud haridustase, läbitud haridusasutused ja täiendkoolitused, oskused, vabatahtlik tegevus, tööelu andmed ettevõtete ja positsioonide kaupa, huvid, intervjuude kokkuvõtted, hinnangud konkursside kaupa, testide tulemused, konkurssidel osalemise tulemused.

3. Andmete edastamine ja asukoht

3.1. Ariko Reservil on õigus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kellega on sõlmitud personaliotsingu ja/või hindamise teenuse leping koos konfidentsiaalsuskohustusega.

3.2. Ariko Reserv ei avalikusta, anna ligipääsu ega edasta talle usaldatud isikuandmeid kolmandatele isikutele, kellega puudub kliendisuhe, ilma eelnevalt andmete omaniku luba küsimata.

3.3. Ariko Reserv kasutab Recruitment Software OÜ (kaubamärk TeamDash) keskkonda konkursside andmete haldamisel nind isikuandmete subjektide andmete säilitamisel ja haldamisel. Privaatsustingimused: https://www.teamdash.com/privacy-policy/

4. Andmesubjekti õigused

Teil on igal ajal õigus oma andmetega tutvumiseks, nõuda nende parandamist, piirata nende kasutamist, või võtta tagasi nõusolek andmete säilitamiseks, saates vastava kirja e-postiaadressile ar@arikoreserv.ee või teiega seotud konsultandi e-posti aadressil. Ariko Reservil on kohustus 1 kuu jooksul vastava kirjaliku teate saamisest reageerida isikuandmete kaitse üldmäärusele vastavalt.

5. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamine

Ariko Reserv OÜ kasutab küpsiseid, et parandada teie kogemust meie veebilehel, analüüsida veebiliiklust ja turunduseesmärkidel. Teil on õigus küpsiseid aktsepteerida või tagasi lükata ning saate oma eelistusi kohandada oma brauseri seadetes.

6. Privaatsuspoliitika muudatused

Ariko Reserv võib aeg-ajalt uuendada privaatsustingimusi, et kajastada muudatusi meie rutiinides, tehnoloogias, õiguslikes nõuetes ja muudest teguritest tulenevalt. Julgustame teid seda poliitikat perioodiliselt üle vaatama, et olla informeeritud, kuidas me kaitseme teie andmeid.

7. Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana ar@arikoreserv.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

8. Kontaktandmed

Kõigi küsimuste või muredega meie privaatsustingimuste kohta, palun võtke meiega ühendust aadressil igor@arikoreserv.ee, andmekaitsespetsialist Igor Päss.

Privaatsuspoliitika