26sept.

„Ma võitsin konkursi! Mind võeti tööle!“ hõiskab ta juba kaugelt. See oli esimeste töövestluste järgi tema unistuste töö. Aga nüüd, 2 nädalat hiljem mõtleb ta juba tõsiselt, milleks teda üldse firmasse palgati.

Esimesel päeval kontorisse jõudes selgus, et talle pole loodud töö kohta, puudub arvuti, teda juhendama pidanud inimene oli parasjagu lähetusse saadetud ja ülemusel olid kohtumised klientidega. Esimese nädala lõpuks sai ta küll töövahendid, kuid peale põgusa tutvustuse, milliste programmidega tööd tehakse, polnud millestki lähtuda. Juhendajaks määratud kaastöötaja ei saanud hästi aru, mida ta peaks selgitama ning peale selle, et uuelt töötajalt oodatakse 2 nädala pärast esimesi tulemusi polnudki midagi kindlat. Töösuhe lõppes 3 nädalaga, sest firmas olid läbi mõtlemata uue töötaja sisseelamisega seotud teemad.

Uue töötaja jaoks on alguses võõrad nii firmakultuur, kolleegid kui tööülesanded. Selleks, et töötaja kohaneks kiiremini on vajalik teda toetada nii tööalaselt kui sotsiaalselt.

Sisseelamisprogrammi loomine ettevõttesse tasub ennast kuhjaga ära, tagades, et inimene saab vajaliku teabe uue töö tegemiseks kätte võimalikult optimaalse ajaga ning läbimõeldud tegevuste raames. Suuremates ettevõtetes on sellised programmid tavalised, kuid sobiva onboarding programmi loomine on sama oluline ka keskmiste ja väiksemate firmade jaoks. Organisatsiooni sisenedes on tööülesannetega tutvumisest olulisemgi meeskonda ning firmakultuuri sisseelamine.

Halvasti korraldatud sisseelamisprogramm võib seevastu negatiivselt mõjuda, seetõttu tuleb seda hoida ajakohasena, kasutada kõigi värvatute suhtes ning teha alati tagasisideuuringud.

Sisseelamisprogrammist  saavad kasu ka töötajad, kes vahetavad rolli ettevõtte siseselt või tulevad tagasi pärast pikemat pausi tööelus.

Kuidas luua toetav sisseelamisprogramm?

Palju sõltub firma tegevusest ning ametist, kuid on olemas rida kindlaid dokumente ning teave, mida peab kõigile värvatutele edastama. Peale töölepingu või eellepingu sõlmimist ja enne uue töötaja asumist tööle võiks talle saata e-postiga ametijuhendi, sisekorraeeskirjad, asjaajamiskorra, ohutusjuhendi tutvumiseks ning valmistada ette nii töökoht, telefoninumber, arvuti, e-posti aadress, panna valmis vajalikud võtmed ja uksekaardid, mõnel juhul ka vormiriietus.  Tänapäevasesse programmi võiks kuuluda samuti uue töötaja käsiraamat digiformaadis, milles videotervituse, vajalike viidete ja muu olulise infoga, mis aitaks selgitada firmakultuuri ja annaks juhiseid. Uuele töötajale valitakse selleks sisseelamisperioodiks juhendaja, kelle ülesanded peavad samuti olema määratletud ning tema nõusolek saadud.

Töötaja tööle asumisel on oluline tutvustada teda koheselt lähemate kolleegidega, et saada stardipakett headele suhetele, viia läbi vajalikud koolitused, juhendamine tööülesannete osas, anda talle materjalid pooleli olevatest projektidest,  jagada e-õppematerjale ning viia vajaliku sagedusega läbi järelkohtumised, et mõista uue töötaja edasiminekut ning vajadusi.

Kokkuvõtlikult aitab sisseelamisprogramm uuel töötajal oluliselt kiiremini alustada tulemuslikult oma tööd.

5 punkti, mida sisseelamisprogramm firmale annab

  • on osa positiivsest tööandja brändingust ja aitab värvata oma ala talente
  • seob sobiva töötaja kiiremini ettevõttega
  • loob usaldust poolte vahel ja kasvatab hoogsalt uue töötaja tootlikkust
  • aitab sujuvamalt sulanduda ja ühtlustab meeskonda
  • loob värvatule selge pildi tema rollidest ja vastutustest firmas

Pille Päss
Konsultant