Tööotsijale

Karjäärinõustamine on võimalus leidmaks loovaid ning edasiviivaid lahendusi tööalasele enesearengule. Karjäärinõustamise käigus kaardistatakse intervjuu, küsimustike, testide ja muude ülesannetega inimese kompetentsid, isiksuseomadused, motiveerivad tegurid jms ning saadud informatsiooni analüüsimise kaudu kirjeldatakse inimese karjäärieesmärgid, selleks vajalike teadmiste omandamise plaan ning muud vajalikud meetmed, et liikuda eesmärkide suunas.

Nõustamisprotsessi võimalikke tegevusi:

 • hetkeolukorra analüüs
 • kompetentside, isiksuseomaduste, motiveerivate tegurite kaardistamine
 • tugevuste ja nõrkuste defineerimine
 • tööturu võimaluste analüüs
 • karjääripinge ja frustratsiooni leevendamine
 • karjääriplaani koostamine
 • abi palgaläbirääkimistel

Võimalikke tulemusi karjäärinõustamise kaudu:

 • selgemad sihid eelseisva(te)ks perioodi(de)ks,
 • ideed ning teadvustatud võimalused hinnatud kompetentside ning omaduste kontekstis tööturul,
 • karjäärieesmärgid ning isiklik arenguplaan nende saavutamiseks,
 • julgus loobuda ebameeldivast või ebasobivast töökohast ning oskus otsida uut, vajadustele, oskustele ning omadustele vastavat,
 • enesehinnangu tõus tänu teadvustatud ning selginenud eesmärkidele, tagasisidele isikuprofiilist ning konsultandi erapooletule hinnangule nõustatava inimese võimalustest tööturul.

Karjäärinõustamine sihtgrupp

 • juhid, spetsialistid, kõik edasipürgivad inimesed
 • vallandatavad (ka grupid)
 • töökohavahetust kavandavad
 • inimesed kes soovivad kinnitust oma sobivusele praeguses töökohas
 • rahulolematud tööinimesed, kes vajavad selgust tulevikule ning plaane edasiseks tegevuseks